Erasmus+ este program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Scopul acestui program este acela de a stimula dezvoltarea personală și perspectivele de inserție profesională.
Programul pleacă de la premisa că investițiile în educație și formare sunt esențiale pentru valorificarea potențialului oamenilor, indiferent de vârsta lor sau de mediul din care provin. Erasmus+ are rolul de a contribui la creșterea calității și relevanței calificărilor și competențelor.
Erasmus+ se adresează studenților, profesorilor, studenților, voluntarilor, animatorilor pentru tineret și persoanelor care lucrează în domeniul sportului de masă.
Programul oferă finanțare pentru parteneriate între instituții de învățământ, organizații de tineret, întreprinderi, autorități locale și regionale și ONG-uri, precum și pentru reforme în statele membre, menite să modernizeze educația și formarea profesională și să promoveze inovarea, spiritul antreprenorial și capacitatea de inserție profesională.